İnşaat Mühendisliği

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

   Misyonumuz

İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün misyonu, uluslararası düzeyde lisans, lisans üstü ve meslek içi eğitimi vererek, değişik sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, özgün ve estetik değerlere sahip, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çağdaş, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik bilince ve sorumluluğa sahip, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen, geleceğin lideri inşaat mühendisleri yetiştirmek; uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapıp, ürettiği bilgileri ve birikimini ülkeye ve insanlığa aktararak hizmet vermeyi sürdürmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için Bölümümüz, bugün ulaştığı yüksek düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmeyi amaçlamaktadır.

   Vizyonumuz

İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün vizyonu, çağdaş ve uluslararası niteliklerde eğitim veren; araştırmalar yapıp bilgiler üreten ve bunları yayınlayarak ülkenin ve insanlığın faydasına sunan; benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. Bütün faaliyetlerde mükemmelliğin ölçüsü uluslararası düzeydir. Bölümümüz dünyadaki en kaliteli inşaat mühendisliği eğitim ve öğretimi veren kurumlardan biri olmayı amaçlar.

   Programın Eğitim Amaçları

Fakültenin tüm paydaşları ile ortak bir akıl oluşturarak, eğitim ve ülkemizin uluslararası rekabet edebileceği öncelikli araştırma alanlarında, sürekli yenilikçi ve atılımcı bir görev üstlenen Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, yukarıda açıklanan vizyon ve misyonu doğrultusunda olmak üzere örgün öğretim programları kapsamında sistematik ve etkili bir inşaat mühendisliği eğitimi verebilmek için aşağıdaki program eğitim amaçlarını belirlemiştir.

  • İnşaat Mühendisi olarak kamu kurumlarında ve özel/tüzel kuruluşlarda teknik personel veya yönetici olarak görev alabilir.
  • İnşaat mühendisliğinin uygulama alanlarında proje mühendisi, saha mühendisi veya şantiye şefi olarak görev yapabilir. Aynı zamanda kendi mühendislik şirketlerini kurup geliştirebilir.
  • Eğitimlerini ulusal üniversitelerde lisansüstü düzeyde sürdürebilir, akademisyen olabilir.