ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK  BAŞKA ÜNİVERSİTEYE İNTİBAK ETMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Öğrencinin almak istediği derslerin eşdeğerlilik ve muafiyet işlemleri için:

Aşağıda belirtilen belgeler tamamlanarak ıslak imzalı çıktısı İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına (Bölüm Sekreterliği) elden verilmelidir. Ayrıca ve b. maddesindeki belgelerin doldurulmuş Word hali atauni.muafiyet@gmail.com ‘a mail olarak gönderilmelidir.

  1. Başvuru dilekçesi (Ek 1.) örnekteki gibi doldurulmalı ve Word hali “muafiyet@gmail.com” adresine mail olarak gönderilmelidir. 
  2. Bölüme verilecek dilekçe şablonu (Ek 2.) (Bu belge doldurularak Word formatında “muafiyet@gmail.com” adresine mail olarak gönderilecektir).
  3. Alınması istenen eş değer derslere ait kredi ve AKTS’lerin, bölümümüzün ders kredileri ve AKTS’lerine eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir (Ders kodu, ismi, kredi ve AKTS leri doğru bir şekilde doldurulmayan evraklar işleme alınmayacaktır).
  4. İstenen derslerin her iki kurumdaki ders içerikleri*, ders kodları, AKTS ve kredi detayları açıkça belli olacak şekilde onaylı (imzalı mühürlü) olarak başvuru dosyasında belgelendirilmelidir. Evrakların onaylı/mühürlü haline ulaşılamıyorsa ilgili evrağın üniversitenin resmi web sayfasından alındığını açıkça gösterir tarzda (bağlantı linki içerecek şekilde) bir belge ile kanıtlanması gerekmektedir.
  5. Muaf olunması istenen derslerin sıralamasına uygun olarak her bir dersin karşılaştırılmalı bilgisi EK-3’de belitildiği gibi ard arda sıralanmalıdır.  Ayrıca çıktı alınıp teslim edilmelidir.

Not: Ders Eşleştirme Bilgi Tablosu, her ders eşleştirmesi için yapılmalıdır. Ders içeriği kısmına; eğer ders bilgisi dijital ortamda varsa, kopyala-yapıştır usulüyle yazılmalı, aksi takdirde fotoğrafı çekilerek ve uygun şekilde kırpılarak resim olarak bu bölüme yerleştirilmelidir. Dilekçe şablonu için EK 3’e bakınız

Ders İçerikleri

EK-1 Başvuru Dilekçesi

EK-2 Bölüme Verilecek Dilekçe Şablonu 

EK-3 Derslerin Karşılaştırmalı Bilgileri