YATAY GEÇİŞ İLE BÖLÜMÜMÜZE İNTİBAK ETMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Öğrencinin önceden almış olduğu derslerin eşdeğerlilik ve muafiyet işlemleri  için:

Aşağıda belirtilen belgeler tamamlanarak ıslak imzalı çıktısı İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına (Bölüm Sekreterliği) elden verilmelidir. Ayrıca ve b. maddesindeki belgelerin doldurulmuş Word hali atauni.muafiyet@gmail.com ‘a mail olarak gönderilmelidir.

  1. Transkript eklenmiş başvuru dilekçesi (Ek 1.) örnekteki gibi doldurulmalı ve dilekçenin Word hali atauni.muafiyet@gmail.com adresine mail olarak gönderilmelidir. 
  2. Bölüme verilecek dilekçe şablonu (Ek 2.) (Bu belge doldurularak Word formatında atauni.muafiyet@gmail.com  ‘a gönderilecektir).
  3. Muaf olunması istenen eş değer derslere ait kredi ve AKTS’lerin, bölümümüzün ders kredileri ve AKTS’lerine eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir (Ders kodu, ismi, kredi ve AKTS leri doğru bir şekilde doldurulmayan evraklar işleme alınmayacaktır). Önceden alınmış olan içerikleri uygun birden fazla dersi bölümümüzdeki bir ders yerine saydırabilirsiniz.
  4. Muaf olunması istenen derslerin her iki kurumdaki ders içerikleri* , ders kodları, AKTS ve kredi detayları açıkça belli olacak şekilde onaylı (imzalı mühürlü) olarak başvuru dosyasında belgelendirilmelidir. Evrakların onaylı/mühürlü haline ulaşılamıyorsa ilgili evrağın üniversitenin resmi web sayfasından alındığını açıkça gösterir tarzda (bağlantı linki içerecek şekilde) bir belge ile kanıtlanması gerekmektedir.
  5. Muaf olunması istenen derslerin sıralamasına uygun olarak her bir dersin karşılaştırılmalı bilgisi (geldiği üniversite ve Atatürk üniversitesinde eşleştirdiği derslerin kodu, içeriği, AKTS ve kredisi)  ard arda sıralanmalıdır.  Ayrıca çıktı alınıp teslim edilmelidir.

Not: Ders Eşleştirme Bilgi Tablosu, her ders eşleştirmesi için yapılmalıdır. Ders içeriği kısmına; eğer ders bilgisi dijital ortamda varsa, kopyala-yapıştır usulüyle yazılmalı, aksi takdirde fotoğrafı çekilerek ve uygun şekilde kırpılarak resim olarak bu bölüme yerleştirilmelidir. Dilekçe şablonu için EK 3’e bakınız.  

Ders İçerikleri

EK-1 Başvuru Dilekçesi

EK-2 Bölüme Verilecek Dilekçe Şablonu 

EK-3 Derslerin Karşılaştırmalı Bilgileri