İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

İlahiyat Fakültelerinin yeniden yapılanma sürecinde 1998-1999 öğretim yılı itibariyle hizmet vermeye başlayan bölümümüz, hâlihazırda Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi, Türk Din Musikisi, Türk İslam Edebiyatı ve Türk İslam Sanatları Tarihi olmak üzere toplam dört anabilimden oluşmaktadır.

           Bölüm öğretim elemanları olarak amacımız, 1999’den bu yana edinilen tecrübe ve bilgi birikimiyle bilimsel kriterler doğrultusunda modern çağın ihtiyaç ve eğilimlerini de dikkate alarak İslam Tarihi ve Sanatları alanında öğrencilerimize kaliteli ve seviyeli bir eğitim hizmeti vermek, ufuk açıcı ve problem çözücü nitelikte araştırmalar yapmak ve ileriye dönük projelerle topluma katkı sunmaktır. 

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, seçkin ve yetkin akademik kadrosu, Lisans ve lisansüstü programları ve İlahiyat Lisans Tamamlama Programıyla Fakültemizin üç temel bölümünden birisidir.

         Alanıyla ilgili yeni bilgi, ihtiyaç ve eğilimleri takip eden, eğitim, araştırma ve topluma katkı hizmetlerini bir arada yürüten bölüm elemanlarımız, İslâmî ilimleri temel kaynaklarından okuyup anlayabilen, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı, kültürlü, etik ve estetik değerlere sahip, toplumla bütünleşmiş, evrensel değerleri özümsemiş, mesleğinin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

        Bölüm başkanı olarak bütün meslektaşlarımıza çalışmalarında muvaffakiyetler diliyor, görev sürem boyunca bölüm elemanlarımızın yapıcı katkılarını bekliyorum.