Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Tarihçe

 

  •              Atatürk Üniversitesi, yaklaşık 2000 m. yükseklikte bir yayla şehri olan Erzurum`da Türkiye`nin ilk beş üniversitesinden biri olarak kurulmuş ve elli yıllık tarihi boyunca adına lâyık bir gelişme göstermiştir.
  •  Diğer yandan 1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Erzurum Eğitim Enstitüsü adıyla kurulup Ali Ravi İlkokulu binalarında eğitim öğretime başlayan Eğitim Enstitüsü, 1963 yılında bugünkü yoncalık yerleşkesine taşınmış; 2 yıl olan eğitim süresi 1967-68 öğretim yılında 3 yıla çıkarılmıştır. 
  • 1973`te Atatürk’ün en yakın silah arkadaşlarından Kâzım Karabekir’in adını alarak  onun eğitimci kişiliğini yaşatan Eğitim Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyetini hedefine ulaştıracak  nesilleri güvenle yetiştirme işlevine katkı sağlamıştır   (Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü arma olarak çift başlı Selçuklu Kartalını seçmiştir). 
  • Enstitü, 1979`da 4 yıllık Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okuluna dönüştürülmüş; 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin yürürlüğe girmesi ile de Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu ile birleştirilmiştir. Bu birleşme, Cumhuriyetimizin kurulmasında çok önemli olan iki büyük kişiliğin iş birliğini, Türk bilim ve eğitim hayatında somutlaştıran bir kurumun doğmasını sağlamış, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesini oluşturmuştur.
  •  Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi hem yarım asırlık bilimsel birikimin hem de Öğretmen Okullarının kuruluş tarihinden başlayan- yüz elli dokuz yıllık öğretmen yetiştirme geleneğinin gücüyle çağdaş ve köklü bir eğitim kurumu haline gelmiştir. 
  • Bilimi tek yol gösterici olarak kabul eden, üniversite mantığını öğretmen idealizmi ile birleştiren kurum, Atatürk`ün gösterdiği hedefe koşan ve koşturan eğitim ordusuna yapacağı katkı için her imkânı değerlendirerek teknolojik donanımlarla çağdaş ve üstün nitelikli bir eğitim fakültesi olma yolunda büyük bir gelişme göstermiştir. 
  • Sürekli olarak eğitimin niteliğini artırma çabası içinde olan Fakültemiz,  ilk aşamada  eğitim anlayışını kurumsallaştırmaya yönelik   bir stratejik plan hazırlamıştır. Bu planda vizyonumuz (öz ülkümüz) “Üstün nitelikli öğretmenler yetiştirerek,  genel eğitim ve özel öğretim alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak ulusal ve uluslar arası düzeyde bir fakülte olmak” biçiminde ifade edilmiştir. Bu ifadede belirlenen niteliklere ulaşmak için başta eğitim anlayışı olmak üzere eğitimin fiziksel donanımdan öğretim programlarına kadar her boyutu gözden geçirilmiş; bilimsel ölçütlere göre sürekli iyileştirme anlayışı benimsenmiştir.  Bu süreçte  “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”, “Aktif Eğitim”, “İşbirliğine Dayalı Eğitim”, “Ezbersiz Eğitim”, “Öğrenmeyi Öğrenme”, … gibi kavramlar esas alınmış;  “Öğrenci Merkezli Eğitim” anlayışının yerleştirilmesi hedeflenmiştir. 
  • Atatürk Üniversitesinin kabul ettiği tek yol gösterici bilimdir. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi ise bilimi öğretmenlik duygularıyla birleştirip cumhuriyeti yaşatacak sonsuz gücün oluşmasına katkı sağlamayı, Atatürk aydınlığını Türkiye’mizin yarınlarına taşımayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz, Fakültemizde öncelikle bu ortak amaç etrafında birleşirler. Mezunlarına önemli oranda istihdam olanağı sağlayan bir eğitim kurumunda öğrenim görmenin güveniyle önce görev bilinci ve sorumluluğu, sonra da bu sorumluluğu yerine getirebilecek bilgi, beceri ve değerlerle  ile donanırlar.