Kimya

Kimya Bölümü Öğretim Amaçları

ÖA1 – Öğrenciye, Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, kuramsal ve uygulamalı olarak değerlendirme, karmaşık problem ve konulara uygulayabilme, klasik veya aletli yöntemlerle analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme yeteneği kazandırmak,

ÖA2 – Öğrenciye, uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi kazandırmak,

ÖA3 – Öğrenciye, öğrendiklerini eleştirel düşünce ışığında kritik edebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız ve takım olarak yürütebilme becerisi kazandırmak,

ÖA4 – Öğrenciye, Kimya sektöründe karşılaşılması muhtemel öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alıp çözümlere katkıda bulunabilecek bilgi, deneyim ve özgüveni kazandırmak,

ÖA5 – Öğrenciye, kendi mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebileceği deneyimler ile bu bilgileri farklı alanlara uygulayabilme becerisi kazandırmak,

ÖA6 – Öğrenciye, alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırmak,

ÖA7 – Öğrenciye, alanının gerektirdiği düzeyde sunum yapabilecek, verilerini düzenleyebilecek düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme becerisi kazandırmak,

ÖA8 – Öğrenciye, Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal ve mesleki etik değerleri gözetebilecek bilinç ve davranış yeteneği kazandırmak,

ÖA9 – Öğrenciye, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite yönetimi ve çevre koruma gibi alanı destekleyici konular ile alan dışı konularda (yönetim organizasyon ve girişimcilik gibi) eğitim vermek ve farkındalık oluşturmak,

ÖA10 – Öğrenciye, elde edilen verileri istatistikî olarak değerlendirip yorumlayabilecek bilgi ve deneyim kazandırmak.