Makine Mühendisliği

Akademik Birim Yapılanması

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

YENİ NESİL AKADEMİK BİRİM YAPILANMASI VE GÖREV DAĞILIMI

Prof. Dr. Yaşar TOTİK

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ACAR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Numan ÖZAKIN

Bölüm Başkan Yardımcısı

– Strateji
   *Vizyon, Misyon
   *Stratejik Plan
   *Odak Alanlar
   *Ortaklıklar
   *Birimin Değerleri
– Döner Sermaye İşlemleri
– Birim Tasarım ve Dönüşüm Faaliyetleri
– BT ve Dijitalleşme
– Kalite/Akreditasyon
– İletişim ve Marka
– Performans Yönetimi
– Sıralama Kuruluşları
– Bilimsel Dergiler
– Teknokent ile İlişkiler
– Kriz Yönetimi
– İnsan Kaynakları
– Etik
– Eğitim-Öğretim
– Toplumsal Duyarlılık Projeleri
– SDG Stratejileri
– Toplumsal Katkı
– Bütünleşik Araştırma Modeli
– Proje Temelli Araştırma Toplumsal – Katkı  – Entegresyonu (ATA-KÖK Yönetimi)
– Teknik Hizmetler
– Çevre Düzenleme ve Temizlik
– Atık Yönetimi
– Mezunlarla İlişkiler
– Kariyer Planlama
– Eğitimde Mükemmeliyet Modeli
– Ar-Ge Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi
– Araştırma İş Birlikleri
– Sanayi ile İlişkiler
– Kamu STK ve Girişimcilerle İlişkiler
– Araştırmacı Geliştirme 
– Uluslararasılaşma
– Kütüphane ve Dökümantasyon
– Öğrenci İşleri
– Yayın evi
– Öğrenci Yaşamı
– Kültürel İşler
– Spor