Makine Mühendisliği

Yönetimden Mesaj

Saygıdeğer Ziyaretçi, Makine Mühendisliği Bölümü Web Sayfasına hoş geldiniz. Mühendislik; matematiğe dayalı bilimi kullanarak, tecrübeden ve farklı fikirlerden yararlanmak suretiyle insanlık için faydalı mamuller üretme sanatıdır. Ulaşım araçları, yapılar, köprüler, tıbbi cihazlar, sportif aletler, kimyasal maddeler ve tesisler, atık temizleme sistemleri, iletişim sistemleri gibi insanoğlunun yararlandığı bütün sistemler mühendisler tarafından tasarlanır. Kısacası mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme ve geliştirme sürecidir. Makine mühendisliği ise makine mühendisliği öğrencilerinin; mekanik sistemler-mekanizmalar, termodinamik, enerji dönüşüm sistemleri, mühendislik malzemeleri ve tasarım-imalat yöntemleri konularında öğrenim gördükleri mühendislik alanıdır. Her ne kadar yeni mühendislik alanları doğsa da makine mühendisliği ülkemizde ve dünyada ihtiyaç duyulmaya devam eden temel bir mühendislik alanıdır. Makine Mühendisliği Bölümü çok kısa bir geçmişine rağmen hızlı bir şekilde gelişerek alt yapısını büyük ölçüde oluşturmuş Mühendislik Fakültesinin en güçlü bölümlerinden biri haline gelmiştir. Bölümümüz öğretim kadrosu ve altyapısı itibariyle Türkiye’deki ileri bölümlerden biri olup öğretim üyelerimizin büyük çoğunluğu Yurtiçi ve Yurtdışı üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak bölümümüzün öğretim kadrosuna katılmışlardır. Bölümümüzde Termodinamik, Enerji, Makine Teorisi-Dinamiği, Konstrüksiyon-İmalat ve Mekanik Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bölümümüz laboratuar imkânları Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK ve DPT gibi kurumlar tarafından desteklenen pek çok proje sayesinde oldukça ileri seviyelere erişmiş bulunmaktadır. Bölümümüzde öğrencilerimizin değişik kültürel faaliyetler yapma imkânları da bulunmaktadır. Bölümümüzle ilgili bir başka önemli husus ise bölümümüzün MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 2013 yılına kadar akredite edilmiş olmasıdır. MÜDEK, hem mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda YÖK tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır hem de Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir ve EUR-ACE Etiketi vermektedir. Bu sayede bölümümüz statiklikten dinamik bir sürece girmiş bulunmaktadır ki bu mezunlarımız açısından son derece önemlidir. Mezunlarımızın diplomaları artık AB ülkelerinde de geçerlilik kazanabilecektir. Değişik bölgelerden Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz, Ülkemizin tarihi ve kültürel bir şehri olan Erzurum’da sıkılmayacaklardır. Çünkü Erzurum’un beyaz örtüsü öğrencilere kış sporları yapma şansını vermektedir. Erzurum’un yemek kültürü de öğrencelerin damak zevkini hitap edecek niteliktedir. Bu vesileyle Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimize, hoş geldiniz diyor, öğrenim hayatlarında ve daha sonraki iş hayatlarında başarılar diliyorum.                                                                                                                        
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı