Makine Mühendisliği

Eğitim Amaçları

Bölümümüzün eğitim amaçları;

• Makine mühendisliği veya çok disiplinli mühendislik alanlarında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışan veya iş girişimi olan,

•Toplumsal yaşam kalitesi gözetilerek Ar-Ge odaklı projelerde görev alabilen,

• Makine mühendisliği anabilim dalı başta olmak üzere; mühendislik, temel ve sosyal bilimler alanlarında lisansüstü eğitim yapan, mühendisler yetiştirmektir.