Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bölüm Tanıtımı

Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın başlıca çalışma alanları ve olanakları aşağıda sunulmuştur:

Mikrobiyoloji öğrenci laboratuvarımızda; farklı boyama setleri ve ışık mikroskobu bulunmaktadır. Ayrıca rutin teşhiste uygulanan bazı biyokimyasal testler ve bunlarla ilgili ekipmanlar mevcuttur. Anabilim dalı araştırma ve uygulama laboratuvarlarında; Otoklav, Pasteur fırını, Su banyosu, Bulaşık makinası, Biyogüvenlik Kabini, CO2’li Etüv, Vortex, Dansitometre, pH Metre, Manyetik Karıştırıcı ve Buzdolabı bulunmaktadır. Moleküler Teşhis ve Görüntüleme laboratuvarlarında; Termal Cycler, Homojenizatör, soğutmalı santrifüj, derin dondurucu, UV Görüntüleme Sistemi, Çeker ocak, mikrodalga fırın, Jel Elektroforez ve Elisa okuyucu bulunmaktadır. Mikoloji laboratuvarımızda mantar örneklerinin inkübasyonu sağlamak amacıyla Etüv vardır. Ayrıca -80 oC Derin Dondurucu, Buzdolabı ve mikroskop bulunmaktadır. Seroloji ve Nekropsi laboratuvarında ise; Etüv ve Nekropsi yapma ve örnek alımı ile ilgili malzemeler bulunmaktadır.