Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, bölge ve ülke hayvancılığının sorunlarına çözüm sunabilen, infeksiyöz hastalıklardan korunmanın ön planda olduğu, bilimsel verilere hâkim ve günceli yakalayan, araştırma ve öğrenme amacı içinde fikir üretebilme kabiliyetine sahip bir eğitim düzeni içinde çalışmayı hedeflemektedir.

Misyon; Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilkeleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin yenilikçi eğitim prensipleri ile bilimsel alanda kullanılabilir bilgiye sahip, entellektüel, yenilikçi, sorunları doğru çözebilme, fikir üretebilme amacına sahip araştırmacı Veteriner Hekimlerin yetiştirilmesine aracılık etmeyi ve bu amaçlar doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.