Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tarihçe

Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalımız, 30 Mayıs 1997 tarihinde Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, hala çalışma ve faaliyetlerine aktif bir şekilde devam etmektedir. Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Doç. Dr. Mehmet Cemal ADIGÜZEL yürütmektedir.

Anabilim Dalımızda Doç. Dr. Mehmet Cemal ADIGÜZEL, Doç. Dr. Demet ÇELEBİ, Doç. Dr. Anna LEVCHENKO, Dr. Öğr. Üyesi Ediz Kağan ÖZGEN ve Arş. Gör. Cihan ÖZ görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız 5 doktora ve 8 yüksek lisans öğrencisi ile eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini sürdürmektedir.