Mimarlık Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fatma Zehra Çakıcı
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
E-Postafzehra.cakici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6161) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim

  • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık, 2002
  • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yapı Bilgisi, 2005
  • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yapı Bilgisi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Emriye Kazaz
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
E-Postaemriyekazaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6165) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Neslihan Demircan
Mimarlık Bölümü
E-Postademircan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6164) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim

  • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı,
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 2002
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 2010
  • Doçent, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Parısa Doraj
Mimarlık Bölümü
E-Postaparisa.doraj@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6172) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şölen Köseoğlu
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
E-Postasolen.koseoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6166) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Akar
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
E-Postaumit.akar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Beyza Nur Çalışkan
Mimarlık Bölümü
E-Postac.beyza@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Hasan Murat Çetin
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
E-Postahasanmurat.cetin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6175) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Hatice Özler
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
E-Postahatice.ozler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sema Kızılelma
Mimarlık Bölümü
E-Postasemak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 231 6174) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim

  • Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık, 2012
  • Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bina Araştırma ve Planlama, 2018
  • Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bina Araştırma ve Planlama, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Tuncer Çağrı Çakmur
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
E-Postacagri.cakmur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6169) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Zülal Gürbüz
Mimarlık Bölümü
E-Postazulal.gurbuz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6170) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Mimarlı ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,25240, Yakutiye, Erzurum

Eğitim