Mimarlık Bölümü

Bölüm Tanıtımı

MİMARLIK BÖLÜMÜ GENEL HUSUSLAR

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması

 

 

Staj, eğitim modeli

Bölümümüzde eğitim-öğretim yüz yüze ve online olarak yürütülmektedir. 4 yıllık lisans eğitimi müfredatı 240 AKTS (158 kredi) olup, bunun 33 AKTS’lik bölümünü mesleki seçmeli dersler, 15 AKTS’lik bölümünü ise kültür, sanat ve spora yönelik dersleri de içeren Üniversite Seçmeli Dersler oluşturmaktadır. Eğitim-öğretim müfredatının %22,1’i uzaktan eğitim yoluyla okutulmaktadır. 158 yerel kredi saatinden oluşan müfredat öğrenciler için sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve gündelik yaşama dair serbest zaman ihtiyacını da karşılayacak düzeydedir. Bölümümüzde Staj I (3.Sınıf-30 iş günü-şantiye stajı) ve Staj II (4.Sınıf-30 iş günü-büro stajı) olmak üzere toplamda 60 iş günü zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Öğrencilerimiz stajlarını istedikleri ilde yapabilmektedir.

Erasmus+ programı ile yurt dışında staj yapma olanağı da bulunmaktadır.

Mesleğin gereklilikleri

Bölümümüzde öğrenim için herhangi bir özel gereklilik bulunmamaktadır. Bununla birlikte öğrencilerimizin üç boyutlu düşünme becerisinin gelişmiş olması, mimarlık ile sanat tarihine meraklı olması öğrencilik ve meslek yaşantısı bakımından faydalı görülmektedir.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri

Bölümümüzde stüdyo ve çizim derslerinde sıklıkla kullanılacak olan malzemeler (çizim kağıtları, çizim kalemleri, rapidolar, renkli kartonlar, maket kartonları, staforlar, cetveller gibi maket ve çizim malzemeleri ile dijital ortamda yapılan çizimler için bilgisayar ve proje baskı giderleri) öğrencilerimiz tarafından karşılanmaktadır.

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus

Bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerini, Atatürk Üniversitesi Kampüsü Batı Yerleşkesinde yer alan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binası’nda gerçekleştirmektedir.

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları

Üniversitemiz kısmi zamanlı öğrenci çalıştırabilme imkanına sahiptir.

İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı.

Üniversitemizde gerekli şartları taşıyan öğrenciler için burs ve yemek bursu imkanları bulunmaktadır.