Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

AGNO Yatay Geçiş Sonuçları ve Kayıtlar

AGNO ile yatay geçiş başvuru ve değerlendirme sonuçları birimlerin internet sayfalarında ilan edilmiştir.

Başvuru sonucunuzu başvuru yaptığınız Dekanlık / Müdürlük internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

Kayıt işlemleri;

a) Kampüs dışı (ilçe kampüslerinde bulunan)  Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarına kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin kayıtları ilgili birimler tarafından,

b) Diğer Meslek Yüksekokullarına kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin kayıtları ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak kayıtlar için öğrenci adaylarının aşağıdaki görselde yapılan açıklamalara bağlı olarak  halen kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları “Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Olmadığını Gösterir” belgeyi Öğrenci Bilgi Sistemine kaydetmeleri gerekmektedir.