Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Hakkımızda

Başkanlığımız, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş görevleri gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. 

Zaman içerisinde çeşitli yaklaşımlarla hizmetlerini sürdüren Başkanlığımız, 2015 yılında merkezi yapıda hizmet verme anlayışıyla hizmetlerini kendisine ait binasında vermeye başlamıştır.

Başkanlık olarak hizmetlerimizi dijital çağın gerektirdiği teknik altyapıyı kullanarak elektronik ortamda sunmaktayız.

Öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçlerinin tamamına yakını yazılım çalışmaları Üniversitemiz personeli tarafından yapılan Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Başkanlığımız tarafından yürütülen iş ve işlemler;

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü

Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü

YÖK Bursları Şube Müdürlüğü

tarafından tesis edilmektedir.