Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Vizyon & Misyon

ÖZÜLKÜ (VİZYON)
Güler yüzle, güvenli ve hızlı bir şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan, katılımcı, paylaşımcı ve ekip çalışmasını teşvik eden, Sürekli gelişen, bilgi ve teknolojileri kullanan, üst düzeyde paydaş memnuniyeti sağlayan birim olmaktır.

ÖZGÖREV (MİSYON)
Üniversitemiz öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca yapılması gereken iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat çerçevesinde ve diğer birimler ile iş birliği içerisinde eksiksiz ve kısa sürede gerçekleştirerek öğrenci ve paydaş memnuniyetini sağlamaktır.