Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Vizyon & Misyon

ÖZÜLKÜ (VİZYON)
Eğitim, bilim ve teknolojide bir mükemmellik merkezi olmaktır.


ÖZGÖREV (MİSYON)
Bilimi kullanarak, insan odaklı eğitim ve hizmet vermek; bilgi ve teknolojiyi üretecek araştırma yapmak; Ülkemizin yaşam kalitesini yükseltecek ve rekabet gücünü artıracak nitelikte mühendisler yetiştirmektir.