Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Katkı Payları & Öğrenim Ücretleri

Konuyla ilgili 2547 Sayılı Kanun 46 ncı maddesi için lütfen tıklayınız.

15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren  2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili  Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

3 üncü maddenin / 5 ve 6 ncı fıkraları kapsamındaki okullar      (2023-2024)

2023-2024  eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları (Üniversite Yönetim Kurulunun 28.07.2023 tarihli kararı) için  lütfen tıklayınız.

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

• Bir yarıyıl kayıt yeniletmez isem, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkım devam eder mi?

Akademik takvimde belirlenen süreler içinde ders kaydınızı yapmanız gerekmektedir. Bu süre içinde ders kaydı yapıp, kaydınızı yeniletmezseniz o yarıyıl/yılda derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır. Öğrencilik haklarından yararlanamazsınız.

İzleyen yarıyılda kayıt yaptırılması ve 44’üncü maddenin (c) fıkrasında belirlenmiş öğrenim sürelerinin aşılmaması hâlinde öğrencilik haklarından yararlanırsınız.

• Kaydımı yeniletmez isem kaydım silinir mi?

Öğrencilerin, katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayarak kayıt yenilememesi hâlinde kayıtları ile ilgili olarak, 2547 sayılı Kanun’un Geçici 67’nci maddesinde yer alan hüküm kapsamında işlem yapılır.

• Katkı payımı/öğrenim ücretimi yatırdım fakat kayıt hakkımdan vazgeçmek istiyorum, geri alabilir miyim?

Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kayıt hakkından vazgeçmeniz hâlinde, yatırmış olduğunuz ücret ilgili mevzuat gereği geri ödenememektedir.

• Katkı payı/öğrenim ücretini hafta sonu yatırabilir miyiz?

Bankamatiklerden ve internet bankacılığı aracılığı ile katkı payı/öğrenim ücretini mesai saatleri dışında da yatırabilirsiniz.

• Katkı payı/öğrenim ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor?

Katkı payı/öğrenim ücretleri her yıl Cumhurbaşkanı Kararına göre belirlenmektedir.

• Katkı payı / öğrenim ücretlerinde bölümlere göre farklılıklar var mı?

Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarına göre ayrı ayrı katkı payı/öğrenim ücreti belirlenmektedir.

• Katkı payını veya öğrenim ücretini zamanında ödemezsem ne olur?

Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler ders kayıtlarınız yapamazlar.  Bu öğrenciler, ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

• Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler için mezuniyet tarihi, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihtir.

• Örgün öğretim gündüz ve ikinci (gece) öğretim programları için yapılan başarı sıralamasında ilk %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde öğrenci katkı payının yarısını, ikinci öğretim öğrencileri ise bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

 

 Yıllara Göre Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri İle ilgili Bakanlar Kurulu Kararları

2023-2024 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı

2022-2023 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı

2021-2022 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı

2020-2021 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı

2019-2020 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı
2018-2019 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı

2017-2018 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı

2016-2017 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı

2015-2016 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı

2014-2015 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı

2013-2014 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı

2012-2013 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı

2011-2012 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı

2010-2011 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı

 

YTB Okul Listesi_2020-2021.pdf
YTB Okul Listesi_2019-2020.pdf
2020-2021_Katkı Payları.pdf
2547 Sayılı Kanunun 46. Maddesi.pdf
2021_2022_Katkı Payları.pdf
YTB Okul Listesi_2021-2022.pdf