Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Tanıtım Sunumu

Mesleğin ihtiyaç duyduğu estetik görüş ile tasarım yetkinliğine sahip; yapısal ve bitkisel malzemeyi detaylarıyla bilen; planlama-tasarım çalışmalarında kullanım ilke ve olanaklarına hakim bireyler yetiştirmek

Yerel ve ulusal ölçekte doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilirliği temelinde, peyzajın yapısını analiz ederek insan ve mekan ilişkisi içerisinde kırsal ve kentsel alanların planlanmasını ve tasarımını her yönden ele alıp değerlendirebilen, bu doğrultuda insan ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte plan tasarımı yapabilecek ve uygulayabilecek bireyler yetiştirmek

Mesleki ve evrensel etik değerlerin bilincinde, kendini ifade edebilen, ileri bilgi teknolojilerine hakim, yenilikçi, girişimci ve toplumsal ilişkileri üst düzeyde olan bireyler yetiştirmek

Bulunduğu coğrafyada yapılacak peyzaj mimarlığı çalışmalarında etkin rol üstlenerek, çalışmalara yön verebilecek ve bu yolla bölgesel gelişmeye katkıda bulunacak bireyler yetiştirmek

Pratik bilgisi, araştırmacı yapısı ve sorunlara bilimsel çözümler üretebilme yeteneği ile sektörde ve akademide aranan bireyler yetiştirmek