Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Eğitim ve öğretim için gerekli olan bilimsel ve sosyo-kültürel en ideal ortamı sağlayarak öğrencilere mimari, sanat, mühendislik, çevre, doğa, teknoloji ve bilgiye ulaşma gibi konularda çağdaş bilgiyi kazandırmak; eleştirel, analitik ve inovatif düşünen, analiz, sentez, karar verme ve uygulama yetkinliğine sahip peyzaj mimarları yetiştirmek; araştırma faaliyetleriyle bilime ve sanata evrensel düzeyde katkıda bulunmak ve bölgesel konularda etkin bir rol üstlenerek bölge  ve ülke gelişimine fayda sağlamaktır.

Vizyon

Peyzaj mimarlığı meslek disiplini içerisinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle uluslararası tanınırlığı olan; yenilikçi, gelişime açık ve sürdürülebilir akademik kültüre sahip bir peyzaj mimarlığı bölümü olmaktır.

Temel Değerler

  • Ulusal değerlere bağlılık
  • Evrensel etik değerlere bağlılık ve insan hak ve hürriyetlerine saygı
  • Yaşam boyu öğrenme
  • Bilimsellik
  • Yenilikçilik ve girişimcilik
  • Katılımcılık ve paylaşımcılık
  • Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık
  • Emeğe saygı, adalet ve şeffaflık