Rus Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Hadi Bak, Bulgaristan Sofya Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesinde Düzenlenen Uluslararası Bilimsel ve Pratik Çevrimiçi Konferansına Katılmıştır

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hadi BAK, 2-4 Ekim 2020 tarihleri arasında Bulgaristan Sofya Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenen Современные тенденции в изучении русского языка,  культуры и истории (Rus Dili, Kültürü ve Tarihinin İncelenmesinde Modern  Eğilimler) adlı Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferans’a Коммуникативный  подход при обучении построению текста на занятиях по русскому языку как  иностранному  (Yabancı Dil Olarak Rusça Derslerinde Metin  Oluşturma Öğretimine İletişimsel Bir Yaklaşım) adlı bildiri ile online olarak katılım göstermiştir. Dr. Öğr. Üyesi Hadi BAK’ın sunumu sonrası soru-cevap bölümünde “Kompozisyon”, “Sözlü Anlatım” gibi sözlü ve yazılı anlatımın ön planda olduğu dersler üzerine “metin oluşturma aşamaları, Rusçanın kullanımı ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar” üzerine bilgi alışverişinde bulunulmuştur.