Rus Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde faaliyet gösteren Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 1995 yılında kurulmuş ancak 2010 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2011 yılında öğrenci  almaya başlayan ve  İkinci öğretim programının bulunmadığı  bölümümüzde; 2 Profesör, 2 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi 2 Arş. Gör. Dr. toplam 11 öğretim üyesi ve elemanı çalışmaktadır. Hazırlık sınıfımız mevcut olup, 2 dönem 1 yıl sürmektedir, iki dönemde de vize ve final ortalamaları 65 ve üzerinde olan öğrenciler birinci sınıfa geçmeye hak kazanırlar. Bölümümüzü kazanan öğrenciler YDS Rusça sınavından 80 ve üzeri puan aldıklarını belgelemeleri durumunda hazırlık sınıfını geçebilirler. Bölümdeki akademisyenlerimiz Rus dilbilimi, Rus edebiyatı, Rus halkbilimi, kültür bilimi ve karşılaştırmalı araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadırlar. Türkiye’de 22 üniversitede Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunmaktadır. 14 üniversitede bölüm aktif olarak öğrenci almaktadır. Bölümümüz kuruluş tarihi bakımından 5. sırada yer almaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, iyi derece Rusça konuşma, okuma, anlama, iletişim kurma becerisinin yanısıra; Rus edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında da bilgi sahibi olurlar. İleri düzey yabancı dil bilgisi ve becerisine sahip olarak, dil eğitmenliği, çevirmenlik ve turizm sektöründe meslek kazanımı elde ederler. Bu programda; Rus Dili, Rus Kültürü, Rus Edebiyatı ve Rusya Tarihi  gibi bilim dalları öğretilmektedir. Bu bilim dallarını öğrenerek yetişen öğrencilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İlişkiler, Turizm Kuruluşları, Elçilikler, Tercüme Büroları, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler. Bölümümüzde donanımlı akademisyenlerin bulunması, yabancı uyruklu öğretim üyeleri sayesinde öğrencilerin Rusça pratik yapma imkanı bulması, alanında uzman akademisyenlerin bulunması, üniversitemizin köklü bir üniversite olması, kampüsümüzün geniş ve düzenli olması bölümümüzü ülkemizdeki diğer üniversitedeki bölümlerden ayıran ve öğrencilerin tercih etmesini sağlayan özellikler arasında sayılabilir. Günümüzde  uluslararası bir iletişim aracına dönüşen  ve bir dünya dili olan İngilizcenin sahip olduğu popülariteye sahip olmaya aday bir dil olan Rusçanın asırlardan beri Avrupa’nın siyasetinde, tarihinde, felsefesinde ve kültüründe çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Rusça, yaklaşık olarak 150 milyon kişinin ana dilidir. Avrupa’nın ekonomi politikasında, bilimsel araştırmalarında, beşeri çalışmalarında ve genel kültür meselelerinde merkezi bir konumda yer almaktadır. Uluslararası kongrelerde, siyasi müzakerelerde ve ticari fuarlarda Rusça, önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, entelektüel mirasımızın bir parçası olan  felsefi ve edebî geleneğin de dilidir. Bu zengin bilgi kaynağının kilidini açacak en iyi anahtar tabii ki Rus dilini öğrenmektir. Bir dili öğrenmek, basit bir faaliyet gibi görünebilir; ancak o dili konuşan insanların edebiyatı, kültürü, folkloru ve tarihi öğrenildiğinde ne kadar zengin ve zenginleştirici bir tecrübe olduğu müşahede edilir. Dolayısıyla Rusça eğitimi, sadece kelimelerin, deyimlerin ve dilsel yapıların körü körüne ezberlenmesini gerektiren bir eğitim anlayışı değildir. Rus dilini etkili bir şekilde öğrenme sanatı, Rusça konuşan insanların dünya görüşünü, kültürünü, sanatını, öğrenmek ve öğretmek; onlar gibi düşünmeye çalışmaktır. Bunun yanı sıra;  Avrupa tarihini, felsefini, siyasetini, kültürel gelişmelerini de aynı oranda takip etme anlayışıdır. 

Bölümümüzün misyonu ve vizyonu; çağdaş, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten,iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, hoşgörü ve öz güveni yüksek olan, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip bilim adamı yetiştirmektir. Bölümümüzün amacı, birleşmiş milletlerin resmi dillerinden birisi olan ve Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna mensup dillerden birisi olan Rusçayı, etkin bir şekilde öğretmektir. Öğrencilerimize öğretilen zengin dil bilgisinin yanı sıra onları edebiyat, sanat ve kültür alanında donanımlı ve birikimli bir bilgiye sahip kılmak diğer bir amacımızdır. Öğrencilerimizin yabancı dil ve edebiyat alanlarında aydın birer birey olarak yetiştirilmesi de amaçlarımız arasında bulunmaktadır.