Rus Dili ve Edebiyatı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Bölümümüzün misyonu ve vizyonu;

Bölümümüzün misyonu ve vizyonu; çağdaş, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten,iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, hoşgörü ve öz güveni yüksek olan, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip bilim adamı yetiştirmektir. 

Bölümümüzün amacı, birleşmiş milletlerin resmi dillerinden birisi olan ve Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna mensup dillerden birisi olan Rusçayı, etkin bir şekilde öğretmektir. Öğrencilerimize öğretilen zengin dil bilgisinin yanı sıra onları edebiyat, sanat ve kültür alanında donanımlı ve birikimli bir bilgiye sahip kılmak diğer bir amacımızdır. Öğrencilerimizin yabancı dil ve edebiyat alanlarında aydın birer birey olarak yetiştirilmesi de amaçlarımız arasında bulunmaktadır.