Rus Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Hadi Bak,Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya Federal Üniversitesi Tarafından Düzenlenen «Medyada Kültür Diyaloğu» Adlı Sempozyuma Katılmıştır

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hadi BAK, Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya Federal Üniversitesi Beşeri Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen «Medyada Kültür Diyaloğu» adlı Uluslararası Bilim Konferasına  «Русский Рекламный Текст в Восточной Анатолии» ( Doğu Anadoluda Rusça Reklam Dili )  adlı bildiri ile katılım sağlamıştır.