Rus Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Taşkesenligil’in Makaleleriyle Katkı Sunduğu Kitap Yayımlandı

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Taşkesenligil’in  İki tane makalesinin yer aldığı kitap, Nobel Yayıncılık tarafından basılarak yayımlandı. “Gelenekler Bağlamında Rus Kültürü” adını taşıyan bu kitapta 18 tane kitap bölümü bulunmaktadır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Reşat ŞAKAR’ın editörlüğünü yaptığı bu kitapta Taşkesenligil’in iki makalesi bulunmaktadır. Bu makalelerin ilki “Gelenekler Bağlamında Rus Kültüründe Bayramlar” ikincisi ise “Etnik bir Grup Olarak Malakanlar ve Türk Kültürüne Etkileri” isimlerini taşımaktadır.