Rus Dili ve Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Taşkesenligil, Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumuna Katılmıştır.

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr.Öğr.Üyesi Muhammed TAŞKESENLİGİL, 20.10.2021-22.10.2021 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde çevrimiçi ortamda düzenlenen “Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu” nda Aleksandr Puşkin’in Erzurum’a Yolculuk Seyahatnamesinde Geçen Türkçe Yer Adları, Türkçe Sözcükler ve İfadeler adlı bildiriyi sunmuştur.