Rus Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Rahman Özdemir, Dr. Öğr.Üyesi Hadi Bak, Prof. Dr. Torchınsky Mykhailo, Arş. Gör. Dr. Can Karayel Ve Arş. Gör. Dr. Özlem Ünsal“Uluslararası Günümüz Dil-Edebiyat ve Filoloji Araştırmalarında Yenilikçi Eğilimler: Kuram, Yöntem Ve Teknikler” Adlı Sempozyuma Katıldılar

Rus Dili ve Edebiyatı bölümü akademisyenleri, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 15-16 Eylül 2021 tarihlerinde Uluslararası Günümüz Dil-Edebiyat ve Filoloji Araştırmalarında Yenilikçi Eğilimler: Kuram, Yöntem ve Teknikler adı altında düzenlenen sempozyuma katılmıştır. Günümüz bilim anlayışının farklı açılardan değerlendirildiği sempozyumda, Dr. Öğr.Üyesi Hadi Bak ve Arş. Gör. Dr. Özlem Ünsal “Единство духовной и речевой культуры как фактор сохранения русского языка)”, Prof. Dr. Torchınsky Mykhailo ve Arş. Gör. Dr. Can karayel “Квантитативная характеристика имен собственных (Quantitative characteristics of proper names)” , Dr. Öğr. Üyesi Rahman özdemir “Aleksandr Sergeyeviç Puşkin ve Ahmet Hamdi Tanpınar’da Bir Şehir Anlatısı: Erzurum” başlıklı çalışmalarını sundular.