Rus Dili ve Edebiyatı

Bilimsel Dergimiz Makale Kabulüne Başladı

Bölümümüz bünyesinde 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla yayın hayatına başlayacak olan “Russian Insights: Literature, Culture and Lingustic“ adlı dergimiz makale kabulüne başlamıştır. Dergimiz Rusça, Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir. Dergimize http://dergipark.org.tr/tr/pub/ri
adresinden ulaşılabilir ve makale gönderimi yapılabilir.