Rus Dili ve Edebiyatı

“Yeni Bir Dilbilimsel Paradigma” Sempozyumu Düzenlendi

15 ve 16 Aralık tarihlerinde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretmenleri Dr. Öğr. Üyesi Rahman Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Olha Boiko ile yüksek lisans 2. sınıf öğrencisi Merve Melis Enkar iki uluslararası konferansa katıldılar.
15 Aralık’ta IX Uluslararası Bilimsel ve Pratik İnternet Konferansı “Sürekli Eğitim Sisteminde Yetişkin Eğitiminin Psikolojik ve Pedagojik Yönleri” gerçekleşti (Bila Tserkva, Ukrayna) ve Dr. Öğr. Üyesi Olha Boiko “Uzmanların mesleki gelişim sürecinde modern bilgi İnternet teknolojilerinin kullanımı” konulu bir rapor sundu.
16 Aralık’ta “A NEW LINGUISTIC PARADIGM: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS” başlıklı V. Uluslararası Bilimsel Konferans düzenlendi ve Dr. Öğr. Üyesi Rahman Özdemir “The concept of “duality” in the work of Turkish writer Ahmed Hamdi Tanpınar” başlıklı bildirisini sundu. Olha Boiko “Features of profetic discourse in fantasy texts” konulu bir bildiri sunarken, yüksek lisans öğrencisi Merve Melis Enkar “Gender in Turkish proverbs: the use of the words avrat and kadın to refer to women” konulu bir bildiri sundu. Katılımcılara konferansa katılım sertifikaları verildi.