Rus Dili ve Edebiyatı

“Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretiminde Yeni Ufuklar” II. Uluslararası Asya Forumu

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hadi BAK, M. K. Ammosov Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi Filoloji Fakültesi Yabancı Dil Olarak Rus Dili Bölümünün 4-6 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlemiş olduğu “Новые горизонты РКИ” (Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretiminde Yeni Ufuklar) adlı II. Uluslararası Asya Forumuna katılmıştır. Foruma Petersburg Devlet Üniversitesi ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi’nden Rus dili alanında tanınmış akademisyenlerin yanı sıra uzak Çin, Vietnam, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan gibi ülkelerden geniş çaplı bir katılım sağlanmıştır.

Rus ve Yabancı Rus Dili eğitmenleri arasında uygulama odaklı bir diyalog geliştirme, lisans ve yüksek lisans eğitim programları da dahil olmak üzere ortak eğitim projeleri üzerinde görüşme, yabancı dil olarak Rusçanın  öğretim yöntemleri alanındaki en iyi uygulamaları araştırma, inceleme ve teşvik etme amacını taşıyan Forum kapsamında “Русистика-2030:движение вперед” (Rusistik-2030: İleriye Bakış) başlıklı uluslararası bir konferans düzenlenmiş, konferansta Öğretim Üyesi Hadi BAK “Исследование проблем обучения русскому языку в Турции (Türkiye’de Rusça Öğretiminin Sorunları Üzerine Bir İnceleme)” isimli çalışmasıyla Türkiye’yi temsil etmiştir. Oturumlarda yabancılara Rusça öğretimi, Rusça öğretimine ulusal modelleri entegre etme, Rusça öğretimi bağlamında edebiyat ve kültür, insani eğitimde yapay zeka sistemlerinin uygulanması gibi güncel sorunlar tartışılmıştır.

Rusya, Türkiye, Çin, Vietnam, Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan Rus dili ve edebiyatı araştırmacılarını bir araya getiren Forumda ayrıca yabancı dil olarak Rusça için yeni nesil  bir öğretim ve metodoloji kompleksi oluşturmak amacıyla Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi temelinde “Asya Forumu” Birliğinin kurulmasına ilişkin bir karar kabul edilmiştir.