Rus Dili ve Edebiyatı

Tez Savunması

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Taşkesenligil’in danışmanlığında Amine Kızıl adlı öğrencimizin yüksek lisans tez savunması, 23.01.2023 tarihinde online platformda yapıldı. Tez savunmasına, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gamze Öksüz ile Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Rahman Özdemir katıldı. “Rus ve Türk Kültüründe Batıl İnançlar” adlı yüksek lisans tez çalışması; jüri üyelerinin çeşitli önerileri, görüş ve düşünceleri dikkate alınmak suretiyle kabul edildi.