Sanat Tarihi
Click Here
Previous slide
Next slide

Haberler/Duyurular

Program Öğretim Amaçları

PÖA-1. Sanat Tarihi alanında ülkemize ve insanlığa hizmet etmek ve Sanat Tarihi alanında ülkemizin ulus ve uluslararası areneda yer almasını sağalayabilecek nitelikli, sorumluluk bilinci yüksek ‘Sanat Tarihçiler’ yetiştirmektir.

PÖA-2. Sanat Tarihinin geçirdiği gelişim süreçleri hakkında bilgi sahibi olan, türkl İslam Sanatları, Batı Çağdaş Sanatlar ve Bizans Sanatının özelliklerini hakkında yeterli, bilgi birikimine sahip, Sanat Eserlerinin tanımlanması ve çözümlenmesi bir esere veya sanatçıya eleştirel yaklaşım, sanat eğitimi ve öğretimi gibi alanlarda yeterli donanımı elde etmiş, bilgi toplama, sınıflandırma, analiz ve güvenilir yazılar oluşturma süreçleri hakkında bilgi sahibi Sanat Tarihi uzmanları mezun etmek.

PÖA-3. Program mezunları formasyon aldıkları takdirde yurt içinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta ve lise düzeyindeki okullarda Sanat Tarihi öğretmenliği yapabilirler.

PÖA-4. Program mezunları yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapma imkanına sahiptirler.

PÖA-5. Program mezunları yurt içi ve yurt dışında özel sektör  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet teşkilat ve Askerî kurumlar, Arşivler, Müzeler turizm sektörü ve muhtelif kültür kurumlarında çalışabilirler.