Sanat Tarihi
Click Here
Previous slide
Next slide

Haberler/Duyurular

Tarihçe

Bölümümüz Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji Bölümü adıyla Temmuz 1973’te faaliyete geçirilmiş olup, henüz kuruluş aşamasında olduğu için bir yıl kadar bölüm faaliyetleri yanlız araştırmaya yönelik olarak yürütülmüştür. 1975-76 öğretim yılında 65 öğrenci ve 5 kişilik öğretim elemanı kadrosu (Dr. Fahri IŞIK, Dr. Tomris BAKIR, Dr. Abdullah YAYLALI, Dr. Hayat ERKANAL ve Dr. Güven BAKIR) ile bölümümüz eğitim ve öğretime başlamıştır.


1976 yılında Doç. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL’ın önerisi üzerine öğretim yapmak kayıdı ile açılan Sanat Tarihi Bölümü, 1977-78 öğretim yılında Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL, Dr. Zafer BAYBURTLUOĞLU ve Arş. Gör. Selçuk MÜLAYİM’den oluşan öğretim kadrosu ile eğitim ve öğretime geçmiştir. 1978’de Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL’ın fakültemizden ayrılmasından sonra bölüm başkanlığı Doç. Dr. Fahri IŞIK tarafından devam ettirilmiştir.

2547 sayılı Yök yasası ile ayrı ayrı çalışma sahalarında faaliyet gösteren bu iki bölüm, “Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü” adı altında birleştirilmiştir. YÖK’ün 29.09.1982 gün ve 3939 sayılı yazılarında anabilim dalı belirtilmediğinden ayrıca yine YÖK’ün 17.09.1982 gün ve 3838 sayılı yazılarıyla gönderilen ders programlarında anabilim dalı düzeyinde değil, ortak programın uygulanması öngörüldüğünden tek program benimsenmiştir. Ancak daha sonra bölümümüzde Arkeoloji, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında; Sanat Tarihi ise Türk İslam Sanatı Anabilim Dalında eğitimini sürdürmüştür.


YÖK’ün 23.12.1982 tarihli toplantısında üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ile Sanat Tarihi Anabilim Dalının açılmasına karar vermiştir.


Yöresel Kültürlere ağırlık verebilmek ve bölümün çevreye yönelik araştırma ve inceleme faaliyetlerini artırmak amacıyla, 1989 yılında da “Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı” açılmıştır. Ancak eleman yetersizliğinden bu anabilim dalı, eğitim ve öğretime geçememiştir.