Seramik Bölümü

Bölüm Komisyonları

Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Nevin AYDUSLU (Başkan)

Prof. Yasemin YAROL (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Mahdı Mohammadzadeh (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖRGÜNAY (Üye)

Arş. Gör. Niyazi DEĞİRMENCİ (Üye)

Kalite Komisyonu

Prof. Yasemin YAROL (Başkan)

Doç. Dr. Nevin AYDUSLU (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Mahdı Mohammadzadeh (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖRGÜNAY (Üye)

Arş. Gör. Niyazi DEĞİRMENCİ (Üye)

Müfredat ve Ölçme-Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Nevin AYDUSLU (Başkan)

Prof. Yasemin YAROL (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Mahdı Mohammadzadeh (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖRGÜNAY (Üye)

Arş. Gör. Niyazi DEĞİRMENCİ (Üye)

Strateji Komisyonu

Prof. Dr. Mahdı Mohammadzadeh (Başkan)
Prof. Yasemin YAROL (Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Nevin AYDUSLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖRGÜNAY (Üye)

Arş. Gör. Niyazi DEĞİRMENCİ (Üye)

İç Değerlendirme Komisyonu

Prof. Yasemin YAROL (Başkan)

Arş. Gör. Niyazi DEĞİRMENCİ (Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Nevin AYDUSLU (Üye)

Prof. Dr. Mahdı Mohammadzadeh (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖRGÜNAY (Üye)

Toplumsal Katkı Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖRGÜNAY (Başkan)
Arş. Gör. Niyazi DEĞİRMENCİ (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Mahdı Mohammadzadeh (Üye)

Prof. Yasemin YAROL (Üye)

Doç. Dr. Nevin AYDUSLU (Üye)