Seramik Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

ÖZ GÖREV (MİSYON)

“Hayatın Hizmetinde” misyonu ile bölge ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak, ulusal ve evrensel değerlere sahip, alanla ilgili hem uygulama hem de araştırma ve inceleme için gerekli yöntem ve teknikleri içeren görgü ve bilgiye sahip seramik sanatçısı ve tasarımcıları yetiştirmektir.

ÖZ ÜLKÜ (VİZYON)

Seramik Bölümü; seramik tarihimizden aldığı güçle, çağın sanat anlayışını, ulusal değerlerle uyumlandırarak teknolojik gelişmelerin paralelinde “Hep İleri” öz ülküsüne sahiptir.

TEMEL DEĞERLER

Eğitim: Seramik eğitimi odaklı çağdaş ve yenilikçi bakış açısı belirler.

Araştırma: Seramik tasarımında yeni araştırmalar hedefler.

Topluma Katkı: Yeni seramik tasarımları ile topluma katkıyı sürdürür.

Fırsat Eşitliği: Bölüm öğrencileri bütün mekanlarından eşit imkanlar dahilinde faydalanırlar.

Etik Değerlere Bağlılık: Her türlü seramik projede etik değerler gözetilir.

Disiplinler arası anlayış: Seramik projelerin diğer disiplinlerle iş birliği içerisinde hazırlanmasına teşvik eder.

Bilimsel Fayda: Her türlü seramik proje, bilimsel temeller üzerine yapılandırılır.

Tasarım Proje: İnovasyon ve ürün geliştirme projeleri hedefler.

Seramik Bölümü başarı bölgesi tercihinde, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden altı tanesini önceliklendirmiştir.