Seramik Bölümü

Tarihçe

Kuruluş

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 11.07.1992 tarih 21281 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı Yüksek Öğrenim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 kanun hükmündeki kararnamenin değiştirilerek yapılması hakkında karar gereğince, 16.07.1993 tarih ve 2703 sayılı kararı ile kurulmuştur. 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren aşamalı olarak eğitim-öğretime başlanmış olan fakültede Seramik Bölümü, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Bölüm Hakkında

Seramik Bölümü’nde 4 çamur atölye, 1 alçı atölye, 1 laboratuvar bulunmaktadır.

Seramik tarihimizden aldığımız güçle, çağın sanat anlayışını, ulusal değerlerle uyumlandırarak teknolojik gelişmelerin paralelinde ilerleyen Seramik Bölümü’nde 2 Profesör, 1 Doçent, 1. Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 5 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Eğitim ve Öğretim çalışmaları, öğrencilerin var olan yeteneklerini geliştirmelerinin yanında, yaratıcı yeteneklerini geliştirecek ve onlara mesleklerinde güçlü bir kişilik kazandıracak bilimsel ve sanatsal düşünme güçlerini artıracak şekilde yürütülmektedir. Seramik Bölümü eğitimi ve öğretiminde; teknik, teorik ve atölye derslerini içeren müfredatıyla seramik sanatına kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Günümüzün sanatçı ve tasarımcılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, geleneksel ve evrensel seramik tarihi ile genel sanat tarihi, seramik teknolojisi, dekor tasarım teknikleri ve dijital tasarım alanlarda eğitim verilmektedir. Bu program ışığında, seramik alanı ile ilgili çok yönlü bilgi kazanan öğrencilerimizin sanat ve tasarım alanında yetkin tasarımcı ve sanatçılar olmaları hedeflenmektedir.

Seramik Bölümü’nde lisans öğrencileri, eğitimlerinin son yılında “Mezuniyet Projesi” olarak seramik alanıyla ilgili bir konuda ürettikleri eserleri mezuniyet sergisinde sergiler. Ayrıca, bölüm öğretim elemanları diğer bilim ve sanat disiplinleriyle iş birliği içinde yürüttükleri projeleriyle, disiplinlerarası araştırmacılıkta öğrencilere rol model olmaya çalışmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Seramik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladığı ulusal ve/veya uluslararası sanatsal faaliyetler toplumun sanatsal ihtiyaçlarının karşılanmasına ve dolayısıyla toplumsal katkı hedeflerine ulaşılmasına olanak sağlamaktadır.

Seramik Bölümü’ne sanatsal ölçütlerin dikkate alındığı yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. Yetenek sınavına ilişkin koşullar, kontenjanlar ve açıklamalar her yıl sınav öncesinde Atatürk Üniversitesi’nin resmî web sayfasından ilan edilmektedir. 

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, seramik lisans programıyla ve Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde seramik tezli yüksek lisans programıyla eğitime katkı vermektedir. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı verilerine göre lisans programlarında örgün öğretimde 54 ve seramik yüksek lisans programında da 9 öğrenci bulunmaktadır.

Bu alandan mezun olan bireyler, araştırmacı olarak kariyer yapmanın yanı sıra, pedagojik formasyon eğitimi alıp öğretmenlik yapabilirler. Serbest atölyeler, seramik fabrikaları veya çeşitli sektörlerde tasarım uzmanı olarak iş bulabilirler. Ayrıca, akademik kariyerlerini ilerleterek üniversitelerde kendi branşlarında eğitim verebilirler.