Spor Bilimleri Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Spor Bilimleri Fakültesinin Özgörevi

  • Bölgesine, ülkesine ve milletine faydalı, yenilikçi ve yaratıcı, duyarlı, sorumluluk sahibi, özgün, öğrendiklerini öğretebilen ve bunları her alanda ve koşulda uygulayabilen,
  • Kendini mesleğine adamış, kendisiyle ve çevresiyle barışık, ulusal ve evrensel değerlere saygılı,
  • Bilimsel ve sosyal alanlarda iyi donanımlı,
  • Çağdaş düşünceli, örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli öğretmenler yetiştirerek bu alandaki gereksinimlere cevap verilmesine katkıda bulunmaktır.

Misyonumuz 

        Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinden oluşan Fakültemiz; Bu alanlarda bölgesine, ülkesine ve milletine faydalı, yenilikçi ve yaratıcı, duyarlı, sorumluluk sahibi, özgün, öğrendiklerini öğretebilen ve bunları her alanda ve koşulda uygulayabilen, kendini mesleğine adamış, kendisiyle ve çevresiyle barışık, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal alanlarda iyi donanımlı, çağdaş düşünceli, örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli öğretmenler, yöneticiler ve antrenörler yetiştirerek bu alandaki gereksinimlere cevap verilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz (Özgörüş)

 Birimimiz; Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Antrenörlük Eğitimi alanlarında;

        Fakültemiz; Her biri yüksek nitelikli, bulunduğu yerin ve konumun analizini iyi yapabilen, bilgi birikimini aktarabilen, analitik düşünme becerilerine sahip ve çözüm üretebilen, dolayısıyla bölgesine ve ülkesine faydalı bireyle yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Spor Bilimleri ve teknolojisi alanında dünya üniversiteleri ile rekabet ederek öncü ve yeni nesil bir kurum olmayı hedeflemiştir.