Spor Bilimleri Fakültesi

Kalite Yönetimi ve İç Kontrol

KALİTE BİRİMİ

Üniversitemizin ve Fakültemizin Misyonu, vizyonu, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından  belirlenen  usul ve  esaslar çerçevesinde, eğitim – öğretim, araştırma ve topluma katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla Fakültemizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, Fakültemizin performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve akreditasyon  süreçleri  kapsamındaki  çalışmaları  takip  etmek, eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, öğrenci, çalışan ve paydaş memnuniyetini sağlamak amacıyla kurulan Kalite Birimimizin tüm faaliyet ve performans göstergelerini devamlı güncellenen bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

 

 

Kalite Biriminin Çalışması Hakkında Bilgilendirme.pdf

SBF-Kalite Politikamız.pdf

SBF-Kalite Amaç ve Hedeflerimiz.pdf

SBF-Oganizasyon Şeması.pdf

SBF-KALİTE EKİBİ.pdf