Tarih

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Serkan ERDAL’ın Yeni Kitabı

Hazırlayanlar arasında bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Serkan ERDAL’ın da bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Matbûât ve İstihbârât Müdüriyet-i Umûmiyesi Künye Albümü 1924-1927 adlı eser, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları tarafından yayımlanmıştır.