Tarih

Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Süleyman Çiğdem
Eskiçağ Tarihi
E-Postascigdem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3623) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eskiçağ Tarihi (Yl) (Tezli), 1991
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü, 1989
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü, 1996

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Doç. Dr. Ensar Macit
Ortaçağ Tarihi
E-Postaensar.macit@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8094) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarihi Anabilim Dali, 2017
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü, 2012
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü, 2008

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Doç. Dr. Yasin Topaloğlu
Eskiçağ Tarihi
E-Postatyasin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8107) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü, 2009
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü, 2006
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü, 2003