Tarih

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Tarih Bölümü Tarihçesi

1958 yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kurulan Tarih Bölümü, 1968`de Sosyal ve Beşerî Bilimler Bölümü’nün içerisinde bir dal olarak yer almıştır. Bu ara dönemde kadrosunu güçlendiren Tarih dalı, 1972`de tekrar bölüm hâline getirilmiştir. 1972-1973 öğretim yılında 27 öğrenci ile lisans öğretimine, 1985-1986 öğretim yılında ise lisansüstü öğretimine başlayan bölümümüz 2008 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi`nin Fen ve Edebiyat olarak ikiye ayrılmasıyla Edebiyat Fakültesi bünyesinde dahil edilmiştir. Tarih Bölümü hâlihazırda, 25 öğretim üyesi, 3 Dr. ve 3 araştırma görevlisi ile örgün, ikinci öğrenim ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitemizin adını aldığı Ulu Önder Atatürk’ün toplumumuzu çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak için ortaya koyduğu ilkeler ve inkılâplarına bağlı ve yükseköğretim kurumunun ilkelerine uygun olarak örgütlenmiştir.

Bölümümüzde Eski Çağ Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi olmak üzere 7 anabilim dalı olarak teşkilatlanmıştır. Bölümümüz bünyesinde “Tarih Kulübü” adıyla bir öğrenci kulübü faaliyet göstermekte öğretim üyeleriyle belirli aralıkla sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bölümümüz belli aralıklarla düzenlenen sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim-öğretim dışı etkinlikleri de sürdürmektedir. Tarih Bölümü öğretim üyeleri alanları gereğince Türk Tarih Kurumu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ortadoğu- Orta Asya ve Kafkaslar Araştırma Merkezi, Kudüs Araştırmaları Merkezi başta olmak üzere çeşitli birimlerde görev almaktadırlar.

Tarih bölümü, insan haklarına saygılı, demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, tarih bilgi ve donanımına sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen, gelişime açık, girişimci, yenilikçi, ahlaki değerlere saygılı, bilgi birikimi ve tecrübelerini gelecek nesillere objektif bir şekilde aktarmayı misyon edinmiştir.

2022 yılında 2 yıllığına FEDEK tarafından akredite edilen bölümümüz içerisindeki eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma süreçleri “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hedefleri ve FEDEK” çıktıları doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir.