Tarih

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümü Tarihçesi

Tarih Bölümü, 1958 yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kurulan Tarih Bölümü, 1968`de fakülte bünyesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Bölümü’nün kurulmasıyla bu bölüm içerisinde bir dal olarak yer almıştır. Bu ara dönemde kadrosunu güçlendiren Tarih dalı, 1972`de tekrar bölüm haline getirilmiş,  1972-1973 öğretim yılında 27 öğrenci ile lisans öğretimine, 1985-1986 öğretim yılında ise lisansüstü öğretimine başlayan bölümümüz 2008 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi`nin Fen ve Edebiyat olarak ikiye ayrılmasıyla Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Tarih Bölümü hâlihazırda, 25 öğretim üyesi, 8 araştırma görevlisi ile örgün gündüz ve örgün ikinci öğrenimde 800`ün üzerinde lisans ve 300`ün üzerinde lisansüstü öğrencisi ile öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin adını aldığı Ulu Önder Atatürk’ün toplumumuzu çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak için ortaya koyduğu ilkeler ve inkılâplarına bağlı ve yükseköğretim kurumunun ilkelerine uygun bir biçimde akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Edebiyat Fakültesinin ana binasında bulunan bölümümüzde Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi olmak üzere 7 anabilim dalı olarak teşkilatlanmıştır. Bölümümüz bünyesinde Tarih Kulübü adıyla bir öğrenci kulübü faaliyet göstermekte öğretim üyeleriyle belirli aralıkla sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bölümümüz belli aralıklarla düzenlenen sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim-öğretim dışı etkinlikleri de sürdürmektedir.

Tarih Bölümü öğretim üyeleri alanları gereğince Türk Tarih Kurumu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türkiyat Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar Araştırma Merkezi, Kudüs Araştırmaları Merkezi başta olma üzere çeşitli birimlerde görev almaktadırlar.

Tarih bölümü, insan haklarına saygılı, demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, tarih bilgi ve donanımına sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen, gelişime açık, girişimci, yenilikçi, ahlakî değerlere saygılı, bilgi birikimi ve tecrübelerini gelecek nesillere objektif bir şekilde aktarmayı misyon edinmiştir.

Bölümümüzde halen 10 profesör, 11 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.