Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını göz önüne alarak toprak ve su kaynaklarını, kırsal yerleşimleri ve tarımsal yapıları geliştirmek, korumak ve ilerletmektir. Eğitim, Araştırma ve Topluma Katkı ilkelerini esas alan bölümümüz güncel ve etkin eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirerek ülke ve bölge ekonomisine değer katmayı amaçlamaktadır.  
Vizyon: Tarım ve hayvancılık sektörlerinin karşılaştığı zorluklara etkin ve hızlı bir şekilde yanıt veren, devlete ve vatandaşlarına fayda sağlayabilecek her fırsatı takip eden bir bölüm teşkil ederek Üniversitemiz sloganında yer alan “Adı gibi öncü” ve uluslararası düzeyde etkin bir bölüm olmaktır.

Yönetimde mesaj: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü kuruluşundan bu yana yeterli altyapı, donanım ve nitelikli akademik personeli ile öğrencilerine evrensel standartlarda bir Ziraat Mühendisliği eğitimi sunmakta, çağın gereksinimlerini göz önüne alarak sürekli yenilenmekte ve güncel ve etkin eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirerek ülke ve bölge ekonomisine değer katmaktadır. Tarım ve hayvancılık sektörlerinin karşılaştığı zorluklara etkin ve hızlı bir şekilde yanıt veren, devlete ve vatandaşlarına fayda sağlayabilecek her fırsatı takip eden bir bölüm olan Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mühendislik genel prensip ve ilkelerini tarıma uygulayarak, kendine güvenen, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi ve ortak aklı benimseyen, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik mezunlar yetiştirmektedir. Eğitim, Araştırma ve Topluma Katkı ilkelerini esas alan bölümümüz nitelikli mezunlar yetiştirmenin yanı sıra; bilimsel araştırma faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası bilim literatürüne ve bölgemizin ve ülkemizin hem teknolojik hem de ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktadır.