Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tarihçe

BÖLÜM TARİHÇESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü; 1958 yılında eğitim ve öğretime başlayan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde önce Ziraat Mühendisliği Kürsüsü adı altında çeşitli bölümlere mühendislik dersleri okutmuştur. Kürsü, 17.06.1965 tarihinde Fakülte Kurulu kararı ile Kültürteknik ve Ziraat Alet Makinaları Bölümü şekline dönüştürülmüştür. 1972-1973 öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci alımına başlayan bölüm ilk mezunlarını 1976-1977 öğretim yılında vermiştir. Fakülte kurulu kararı ile 13.06.1977 tarihinde bölüm; Kültürteknik ile Ziraat Alet ve Makinaları olarak iki bölüme ayrılmıştır. YÖK yürütme kurulunun 29.03.1991 tarihli kararıyla da bölümün ismi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü şeklinde değiştirilmiştir. Bölümde Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı olarak tek bir Anabilim Dalı bulunmaktadır. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü; Kırsal Yerleşimler, Tarımsal Yapılar, Yapı Malzemesi, Sulama, Drenaj ve Kurutma, Hidrolik, Hidroloji ve Arazi Toplulaştırması konularında eğitim-öğretim ve araştırmalar yapmaktadır. Bölümün Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır.