Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Staj

Ataturk-Universitesi-Staj-Uygulama-Esaslari.Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 30 iş günlük bir staj yapmaları gerekmektedir. Staj çalışmalarının Üniversitemiz bünyesinde bulunan Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme alanlarındaki tarımsal faaliyetler ile Bölümümüz laboratuvarındaki araştırma faaliyetlerine katılım şeklinde gerçekleştirilmesinin yanında bölümle ilgili Devlet ve Özel Kurumlarda da gerçekleştirilmesi söz konusudur.