Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deney Hayvanları Kursu Gerçekleştirildi

06-17 Eylül 2021 tarihleri arasında “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı –XII (Fare, Rat ve Tavşan için)” ve ve 20 Eylül- 01 Ekim 2021 tarihleri arasında ”Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı-XIII” düzenlenmiş olup, eğitimin 35 saatlik uygulama dersleri birimimizde yapılmıştır.