Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz, Merkezimiz tarafından deneysel araştırma yapmak isteyen araştırıcılara olanaklar çerçevesinde alt yapı ve deney hayvanı sağlanmaktadır. Araştırma yapmak isteyen araştırıcıların gerek deney hayvanı, gerekse deneysel çalışma ortamı istekleri Atatürk Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunca değerlendirilmektedir. Çalışmaları Etik Kurul tarafından kabul edilen araştırıcıların deney hayvanı talebi Merkez Müdürlüğümüz olanakları koşulunda en kısa zaman da karşılamaktır. Vizyonumuz, Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün vizyonu;  Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri ile Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji ve Biyokimya bölüm ve anabilim dalları ile Sosyal Bilimlerin canlı davranışlarını inceleyen bölümlerinin deneysel araştırmaları için gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak, araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda yetiştirilmesi bakımı ve beslenmesi için gerekli ortamları oluşturmak, deney hayvanı ile yapılması planlanan bilimsel araştırmalar için deney hayvanı temini ve laboratuvar hizmeti vermeyi, günümüzün ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.