Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kurallar

  • Dışarıdan Deney Hayvanları Araştırma Merkezine girişte galoş giyilmesi zorunlu olup merkez terk edilinceye kadar galoşsuz dolaşılamaz.
  • Hayvanların bulunduğu alana Laboratuvar önlüğü, özel cerrahi elbiseleri ya da tek kullanımlık önlükler giyildikten sonra girilmelidir.
  • Araştırmacı çalışma yaptığı bölümü her defasında temiz ve düzenli bırakarak terk etmelidir.
  • Araştırmacı proje takip defterine ‘ giriş ve çıkış saatlerini ve ilgili kısımları yazıp imzalamak zorundadır.
  • Araştırmacı çalışma öncesinde etik kurul belgesini teslim etmelidir.
  • Vaktinde üretim planlamasının yapılabilmesi için hayvan isteklerinin çalışma başlamadan en az 3 ay önceden birimimize bildirilmesi gerekmektedir.
  • Araştırma süresince kullanılan her türlü alet ve cihazın bakım ve temizliği her defasında araştırmacı tarafından yapılır.
  • Araştırmada kullanılacak sarf malzemeler araştırmacı tarafından temin edilir.
  • Araştırmacı hayvanlarla çalışma tarihini (Başlama-Bitirme) başvuru esnasında belirtmelidir.