Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi

PROFİL BİLGİSİ

Mer. Erkan Nişo
Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Postaerkanniso@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Mer. Haldun Özügüzel
Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Postahalduno@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Mer. Secattin Yıldırım
Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Postas.yildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (344 87 66) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi İhsan Polat
Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Postaihsn-plt25252525@hotmail.com
Telefon +90 442 231 (8766) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Minip Çifçi
Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Postaminipcifci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4920) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Yıldız Karakurt
Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Postayildizkarakurt@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

Personel