Türk Dili ve Edebiyatı

Etkinlik Duyurusu

Toplumsal duyarlılık projesi kapsamında 26 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te fakülte konferans salonunda “Çağdaş Türk Şiirinin Kaynakları” başlıklı bir panel düzenlenecektir. 

Moderatörlüğünü bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Nihangül DAŞTAN’ın üstleneceği panel, bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Servet TİKEN ve Arş. Gör. Dr. Veli KILIÇARSLAN ile Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Caner SOLAK’ın katılımıyla gerçekleşecektir.

Söz konusu panele tüm personel ve öğrenciler davetlidir.