Türk Dili ve Edebiyatı

FEDEK

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

PÖA1. Türk Dili ve alanında nitelikli,  üretken ve sorumluluğunun bilincinde, eleştirel ve çok yönlü bir bakış açısına sahip ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, özgüvenli, alanlarında özgün düşünceler üretebilen ve etik ilkelere bağlı “Türkolog” yetiştirmektir.

PÖA2. Program mezunları yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapma imkanına sahiptirler.

PÖA3. Program mezunları yurt içinde ve dışında kütüphaneler ve arşivlerde, reklam ajanslarında (metin yazarlığı), gazete ve dergilerde (editörlük), Türk Dil Kurumu gibi kurumlarda ve  ilgili özel sektör ve kamu kurum ve  kuruluşlarında istihdam imkanı bulabilmektedir.